• French Fries $3.99
 • Cheese Fries $4.99
 • Pizza Fries $4.99
 • Mega Fries $7.99

  Cheese, Bacon & Mozzarella.

 • Buffalo Fries $7.99
 • Bacon Ranch Cheese Fries $7.99
 • Curly Fries $4.99
 • Curly Pizza Fries $5.99
 • Curly Cheese Fries $5.99
 • Garlic Knots $1.99

  3 Pieces

 • Garlic Knots $2.99

  With Cheese, 3 Pieces

 • Onion Rings $3.99
 • Cheese Onion Rings $5.99
 • Mozzarrella Sticks $8.25

  6 Pieces