• French Fries $3.90
 • Cheese Fries $4.95
 • Pizza Fries $4.95
 • Mega Fries $7.25

  Cheese, Bacon & Mozzarella.

 • Buffalo Fries $7.25
 • Bacon Ranch Cheese Fries $7.25
 • Curly Fries $4.25
 • Curly Pizza Fries $5.25
 • Curly Cheese Fries $5.25
 • Garlic Knots $1.15

  3 Pieces

 • Garlic Knots $2.25

  With Cheese, 3 Pieces

 • Onion Rings $3.95
 • Cheese Onion Rings $4.95
 • Mozzarrella Sticks $6.95

  6 Pieces